ŽENIDBA

Ženidba ja sakrament u kojemu Bog svojim vjernicima daje pravo i dužnost da budu roditelji te milost da mogu izvršiti svoje ženidbene dužnosti. Isus Krist je ženidbeni savez među krštenima uzdigao na dostojanstvo sakramenta. Kršćanska ženidba može se sklopiti samo između jedne slobodne muške i jedne slobodne ženske osobe. Jednom valjano sklopljena kršćanska ženidba nikada se ne može rastaviti. Ona traje do smrti. Krist je rekao: «Što je Bog združio, čovjek neka ne rastavlja». Ona posvećuje supružnike (muža i ženu) i daje im potrebne milosti za bračni i obiteljski život.

Kako se pripremiti za crkveno vjenčanje?
1. Pohađanjem zaručničkog tečaja.
2. Pribavljanjem Krsnog i Slobodnog lista (dobije se u župi krštenja).
3. Odlaskom k župniku kako bi se obavio tzv. Ženidbeni postupak (barem mjesec i pol dana prije vjenčanja). U duhovnoj pripravi za vjenčanje važno je da zaručnici nastoje svaku večer obaviti redovitu večernju molitvu i da svake nedjelje dođu na sv. Misu.

Oni zaručnici koji nisu primili sakramente svete pričesti i svete potvrde trebaju se javiti župniku mnogo ranije, da dobiju potrebne informacije o pripravi za spomenute sakramente.

Kako bi crkveni brak vrijedio i za građansko pravno područje, zaručnici su dužni otići kod državnog matičara nadležnog za ono mjesto gdje se nalazi crkva u kojoj se žele vjenčati. Kod matičara će zatražiti potvrdu o ispunjavanju civilnih pretpostavki za sklapanje braka. Tamo će dobiti potvrdu u dva primjerka koju trebaju donijeti u župni ured.