POVIJEST

Bjelovar je nastao 1756. godine zauzimanjem komandanta Vojne krajine Filipa Bečka da bude novo središte varaždinskog generalata te đurđevačke i križevačke pukovnije. Dva desetljeća kasnije grad gubi vojni značaj i postaje otvorenim gradom. God. 1772. osnovana je župa; vode je redovnici pijaristi, a 1790. godine preuzima je svjetovni kler.

Godine 1918. obznanio je Bjelovarčanin Rudolf Vimer, kanonik i profesor Bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, vodstvu Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda svoju odluku da se poslije njegove smrti iz njegove ostavštine franjevcima podigne crkva i samostan u Bjelovaru.

Godine 1934. novoposvećeni zagrebački nadbiskup dr. Alojzije Stepinac zatražio je od Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda u Zagrebu svećenika da ga može imenovati srednjoškolskim vjeroučiteljem u Bjelovaru. Tako će gimnazijskim vjeroučiteljem biti imenovan fra Osvald Toth. On dolazi u Bjelovar u jesen 1934. godine. U početku je bio na stanu kod tajnika gimnazije, pa kod jedne katoličke obitelji dok se nije za Badnjak 1934. godine preselio u bolnicu jer je postao i dušobrižnik bolnice. On je također bio i vojni dušobrižnik u Bjelovaru.

Petoga listopada 1934. godine počinje izgradnja crkve sv. Antuna Padovanskoga i samostana u Bjelovaru. Izgradnja crkve je bila gotova za godinu dana, a samostana za dvije godine. Godine 1937., 13. lipnja, beogradski nadbiskup fra Ivan Rafael Rodić blagoslovio je crkvu i samostan. Godine 1958. u crkvi su postavljene orgulje.

Od 1962. do 1972. godine bjelovarski su franjevci privremeno vodili župu u Kapeli.

Godine 1980., 8. srpnja, nadbiskup Fanjo Kuharić osnovao je u Bjelovaru župu bl. Leopolda Mandića i povjerio je franjevcima. U župu pripada dio grada te naselja: Trojstveni Markovac, Kupinovac, Ćurlovac, Letičani.

Godine 1982. podignuto je novo jednokatno krilo samostana; u njemu su vjeronaučne dvorane i stan za časne sestre. Godine 1985., 5. lipnja, nadbiskup kardinal Franjo Kuharić promijenio je naslov župe Sv. Leopolda Mandića u župu Sv. Antuna Padovanskoga i samostansku crkvu proglasio župnom crkvom.

Dana 5. prosinca 2009. godine ustanovljena je Bjelovarsko – križevačka biskupija.

Godine 2011., 1. kolovoza, prvi bjelovarski biskup mons. Vjekoslav Huzjak je podjelom župe Sv. Antuna Padovanskoga osnovao novu župu Blažene Djevice Marije Gospe Lurdske koja obuhvaća naselja Zvijerci, Trojstveni Markovac, Letičani, kupinovac, Ćurlovac.

Župa sv. Antuna Padovanskoga sada broji 6000 vjernika. Zbog štovanja sv. Antuna Padovanskoga franjevačka crkva središte je njegova štovanja za širu bjelovarsku okolicu.