KRŠTENJE

Što je krštenje?
Krštenje je prvi i temeljni sakrament Crkve. Isus je ovaj sakrament ustanovio kad se, nakon uskrsnuća, ukazao svojim učenicima i rekao im: ” Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite, dakle, i učinite učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.” (Mt 28, 19-20). Krštenje nas čisti od istočnoga grijeha, kao i od svih drugih (vlastitih) grijeha te nam daje posvetnu milost. Po to sakramentu postajemo: djeca Božja, braća Kristova, članovi Crkve i baštinici Neba.

Tko može biti kršten?
“Krštenje može primiti svaki čovjek i samo čovjek koji još nije kršten” (KKC 1246). Onaj tko nije primio krštenje, ne može primiti ni jedan drugi sakrament.

Djelitelj sakramenta
Redoviti djelitelj sakramenta krštenja jest svećenik. U izvanrednim prilikama može krstiti svaki vjernik, pa i svaki čovjek, uz uvjet da izgovori riječi (formu) krštenja i da ima nakanu učiniti ono što Crkva čini tim obredom.

Polijevajući glavu krštenika, svećenik izgovara riječi: ‘N.N. ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga’. Krštenjem se po vjeri rađamo iz vode i Duha Svetoga na novi život, postajemo djeca Božja, članovi Crkve. Krštenje je rođenje za novi život po Kristu. Ovim sakramentom briše se istočni grijeh i svi osobni grijesi, postajemo hram Duha Svetoga. Krštenje utiskuje u dušu kršćanina duhovni biljeg ili neizbrisivi karakter; zato se ovaj sakrament, kao i potvrda, može primiti samo jednom.

Što treba učiniti za primanje sakramenta?
1. Roditelji trebaju doći u župni ured te priopćiti želju za krštenjem
2. Ugovoriti termin krštenja i pripravu za krštenje
3. Od dokumentacije potrebno je donijeti: a) Rodni list djeteta b) Posvjedočenje župnika da dotična osoba može kumovati na krštenju.
4. Kum/ kuma djetetu na krštenju može biti osoba: a) koja je dovoljno zrela za obavljanje te dužnosti, b) koja je primila sakramente krštenja, potvrde i euharistije, a ako je u braku, da je crkveno vjenčana c) koja je praktični vjernik.
5. Nabavite krsnu svijeću i bijelu haljinicu.
6. Ako ste iz druge župe, a dijete želite krstiti kod nas, potrebna je SUGLASNOST Vašeg župnika.