FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED
ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS (OFS)
Sjeverozapadnohrvatsko (Zagrebačko)
područno bratstvo OFS-a bl. Alojzija Stepinca
Mjesno bratstvo Bjelovar

Klanjamo ti se,
Gospodine Isuse Kriste,
u svim tvojim crkvama koje su na cijelome svijetu, i blagoslivljamo te, jer si svetim križem svojim otkupio svijet.(Opor 5)

Franjevački svjetovni red je član Franjevačke obitelji – jedne od duhovnih obitelji koje je Duh Sveti podignuo u Crkvi i koja okuplja članove Božjega naroda koji se osjećaju pozvanima slijediti Krista stopama Franje Asiškoga. Članovi se okupljaju u bratstva koja su rasprostranjena po cijelome svijetu i obvezuju se zavjetovanjem da će nastojati oko postizanja savršenstva kršćanske ljubavi u svome svjetovnom staležu, živeći Evanđelje poput sv. Franje i uz pomoć pravila koje je Crkva potvrdila.

Početak Franjevačkoga svjetovnog reda seže u rano 13. stoljeće kada je sv. Franjo Asiški (1182. – 1226.), nakon obraćenja, napustio svoj dotadašnji način života i radikalno se opredijelio za život po Evanđelju. Uskoro mu se pridružuju i prvi drugovi te im papa Inocent III. usmeno odobrava Pravilo 1209. godine. To je početak Prvoga reda, odnosno, Reda manje braće. Franjo privlači mnoge, pa tako asiška plemkinja Klara, a nakon nje i druge i druge djevojke potaknute njenim primjerom, odlučuju slijediti Franju, čime 1212. započinje Drugi red, odnosno, Red siromašnih gospođa. Mnogi ljudi koji su već imali vlastite obitelji pitali su Franju kako bi oni mogli, na sličan način, nasljedovati Krista. Njima je Franjo predložio da ostanu živjeti u svijetu, u svojim obiteljima, baveći se svojim poslovima, ali živeći kao pokornici i nasljedujući tako Krista Gospodina. Tako nastaje Treći red, odnosno, kako se tada zvao, Red pokorničke braće i sestara kojemu je Franjo dao prvo pravilo 1221. Prvim poznatim svjetovnim franjevcem se smatra bl. Lukezije. Pravilo je kasnije mijenjano, tako da je papa Nikola IV. 1289. odobrio novo Pravilo, a potom i Leon XIII. 1883.godine. Izradi posljednjega pravila pristupilo se nakon Drugog vatikanskog sabora. Ovo pravilo, koje je sada na snazi, prilagođuje Red potrebama i željama Crkve u izmijenjenim prilikama vremena. Odobrio ga je papa bl. Pavao VI. 24. lipnja 1978., a Generalne konstitucije, koje daju primjenu Pravila, odobrila je Kongregacija za ustanove posvećenog života i društva apostolskog života 8. prosinca 2000. godine. Novo Pravilo donijelo je novo ime za Treći red sv. Franje: Franjevački svjetovni red. Danas je Franjevački svjetovni red prisutan u oko 115 zemalja svijeta i broji oko 300 000 članova.

U Bjelovaru je Treći red Svetog Oca Fanje ustanovljen je u crkvi Sv. Terezije Avilske dana 4. listopada 1892. godine. Budući da je 1935. godine počela gradnja franjevačkog samostana u Bjelovaru, Treći red preveden je iz župne crkve Sv. Terezije Avilske u franjevačku kapelicu sv. Antuna Padovanskog u Bjelovaru. Prvi upravitelj bio je vlč. Osvald Toth, franjevac, gimnazijski kateheta.

Danas Mjesno bratstvo Bjelovar ima 103 trajno zavjetovana člana, 4 privremeno zavjetovana člana i 3 kandidata u vremenu početne formacije.

Zaštitnici Franjevačkog svjetovnog reda su sv. Elizabeta Ugarska i sv. Ljudevit.

 

Slike