SVETI RED

Sakramenti pokazuju da je naravni ljudski život slika Božjeg života u nama.

Preuzeti odgovornost, osjećati poziv, ostvariti ga. Osjetiti Božji poziv, spremno se odazvati, odgovorno i radosno služiti.

Sveti red je sakrament po kojem se u Crkvi do konca vremena nastavlja poslanje što ga je Krist povjerio apostolima i njihovim nasljednicima.

Ređenje biskupa, svećenika, đakona: ‘Da se dostojiš ove izabranike blagosloviti, posvetiti i zarediti’.

Gesta: biskup polaže ruke na glavu ređenika uz posebnu molitvu kojom traži od Boga izlijevanje Duha Svetoga i njegovih darova.

Svećenici ne mogu dijeliti sakramente potvrde (osim ako im biskup da posebnu dozvolu!) i svetog reda. Postoje tri stupnja svetog reda: đakoni, prezbiteri i biskupi.

Molitva za duhovna zvanja
Bože, naš Oče!
Riječima svoga Sina Isusa Krista
pozvao si Petra i ostale apostole u svoju pastirsku službu
i povjerio im brigu za Crkvu.
Molimo te za našu
Bjelovarsko-križevačku biskupiju,
da, vođena Duhom Svetim,
vrši tvoju volju
u zajedništvu svećenika redovnika,
redovnica i vjernoga Božjeg naroda.
Podaj joj svetih duhovnih zvanja
koja će se velikodušno ugraditi
u ostvarenje tvoga kraljevstva.
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen