KATEHEZA ZA ODRASLE

Kateheza za odrasle održava se u župi svetog Antuna Padovanskog već zadnjih desetak godina.

Vjera koju sa nam objavili sveti proroci, poučili nas sveti apostoli, vjera koju su utvrdili sveti mučenici i predali nam je nepovrjeđenu sveti oci i učitelji, ta vjera predstavlja ocean znanja i uči se cijeli život. Poučeni iskustvom rane Crkve, vidimo da sjeme vjere posijano u djetinjstvu traži stalno uzrastanje i sazrijevanje tijekom života, te da pouka u vjeri ne prestaje primanjem sakramenta sv.potvrde nego se nastavlja i u zreloj dobi. Kršćanstvo je u prvom redu vjera zrele osobe a ne vjera djeteta. Radi svega spomenutoga, župa sv.Antuna organizira Katehezu za odrasle na koju su pozvani svi zainteresirani ali u prvom redu odrasli. Na sastancima se obrađuju teme iz Sv. Pisma, Crkvene predaje, dogmatike i liturgijske teme. Upoznaje se sa stavovima Crkve prema drugim kršćanskim konfesijama i drugim religijama te problemi i nedoumice iz svakodnevnog vjerničkog života. Posjetitelji kateheze imaju mogućnost postavljati pitanja te tako razvijati i produbljivati svoju vjeru. Kako je dolazak na Katehezu slobodan za sve uzraste i za ljude različitih profila, obrađuju se teme od osnova vjere pa do kompliciranijih teoloških pitanja.

Ove godine termin  održavanja kateheze je svaki utorak nakon večernje svete mise. Katehezu ove godine vodi vjeroučitelj Damir Jurič.

 

Slike