SVETA POTVRDA – KRIZMA

Što je potvrda ili krizma?
Potvrda usavršuje krsnu milost; ona je sakrament koji daje Duha Svetoga da nas dublje ukorijeni u božansko posinstvo, da nas čvršće pritjelovi Kristu, da ukrijepi našu vezu s Crkvom te nas tješnje pridruži njezinom poslanju i pomogne da kršćansku vjeru svjedočimo riječju i djelima. Potvrda, kao i krštenje, u dušu kršćana utiskuje duhovni biljeg ili neizbrisiv karakter; zato se ovaj sakrament može primiti samo jednom u životu. (KKC 1316, 1317).

Tko može primiti sakrament potvrde ili krizme?
Svaka krštena osoba, koja još nije potvrđena, može i treba primiti sakrament Potvrde.

Potvrđenik koji je dostigao dob razuma treba, primajući sakrament, ispovjediti vjeru, biti u stanju milosti, imati nakanu da primi sakrament te biti spreman prihvatiti zadaću Kristova učenika i svjedoka, u crkvenoj zajednici, i u zemaljskim poslovima.

Djelitelj sakramenta
Izvorni djelitelj Potvrde je biskup. Biskupi su nasljednici apostola koji su primili puninu sakramenta reda. Biskup može i drugim svećenicima dati ovlast da dijele potvrdu. Sve to jasno označuje da je učinak sakramenta da one koji ga primaju tješnje sjedini s Crkvom, s njezinim apostolskim izvorima i poslanjem da se svjedoči za Krista.

Potvrda: sazrijevanje, samostalnost, rast u vjeri. Gestu pomazanja krizmom (mirisavim uljem) biskup prati riječima: ‘N. primi pečat dara Duha Svetoga’. To mazanje tumači i naziv ‘kršćanin’ – što znači ‘pomazanik’. Potvrdom primamo Duha Svetoga i njegove darove, utvrđujemo se u vjeri. Novim izlijevanjem Duha Svetoga suobličujemo se Kristu u njegovoj mesijanskoj službi, posebno u žrtvi na križu, odrastamo u novome, Božjem životu i postajemo spremni svjedočiti za Isusa Krista. Potvrda, kao i krštenje, utiskuje u dušu kršćanina duhovni biljeg ili neizbrisivi karakter; zato se ovaj sakrament može primiti samo jednom u životu.

Što treba učiniti za primanje sakramenta Potvrde?
Kao za krštenje, tako je i za potvrdu prikladno da zbog duhovne pomoći krizmanici potraže kuma ili kumu. Dobro je da kum bude isti kao i kod krštenja da se bolje naglasi jedinstvo dvaju sakramenata.