BOLESNIČKO POMAZANJE

Sakrament bolesničkog pomazanja jest sakrament susreta uskrslog Krista i njegove zajednice s bolesnom braćom. U tom sakramentu bolesnik prima milost Duha Svetoga, snagu da izdrži u patnji te lakše podnosi boli. Bolesniku se ovim sakramentalnim pomazanjem također opraštaju grijesi ako se bolesnik ne može ispovjediti. Po djelovanju ovog svetog pomazanja bolesnik može i potpuno ozdraviti.
Vrlo je važno da rodbina koja se brine za bolesnika na vrijeme pozove svećenika. U obredu bolesničkog pomazanja potrebno je da se bolesnik najprije ispovijedi. Nakon sakramenta sv. ispovijedi slijedi sakrament bolesničkog pomazanja, a zatim sv. pričest.

Za vrijeme slavljenja sakramenta bolesničkog pomazanja svećenik maže bolesnika svetim uljem na čelu i rukama govoreći:
Svećenik: Ovim svetim pomazanjem i svojim preblagim milosrđem neka ti Gospodin milošću Duha Svetoga pomogne.
Bolesnik i zajednica: Amen.
Svećenik: Neka te slobodna od grijeha spasi i milostivo pridigne.
Bolesnik i zajednica: Amen.

Nakon pomazanja svećenik bolesnika pričesti.

U smrtnoj opasnosti bolesniku se donosi popudbina, tj. bolesnik se pričešćuje Kristovim tijelom i Njegovom krvi kako bi mu bili “hrana” i snaga na “putu” njegova “prelaska” kroz smrt u novi život.

Sakrament bolesničkog pomazanja može se dijeliti svim vjernicima koji su teže bolesni (npr. prije operacije uslijed opasne bolesti, starijim i bolesnim osobama kojima su snage znatno popustile i sl.). Ako se bolest pogorša može se ponovno primiti.

Kako se brinuti o bolesnicima i nemoćnim osobama?
Kao kršćani, dužni smo se brinuti o starijim, bolesnim i nemoćnim osobama u župi i u vlastitoj kući. Stoga, nemojmo si dozvoliti da se netko preseli iz ovoga svijeta u vječnost bez primljenih sakramenata (Bolesničko pomazanje, Sveta ispovijed i Sveta Pričest).

U župnom uredu možete prijaviti svojega bolesnog ukućanina za primanje sakramenata ili nazvati u bilo koje doba ako je stvar hitna.