AKTIVNOSTI CARITASA

Caritas i karitativno djelovanje je način međusobnog pomaganja i brige svih članova jednih za druge. Tu se podrazumijeva briga za nemoćne, stare, bolesne, usamljene i na različite načine obespravljene ljude, kao što su nezaposleni, obitelji s više djece i sl. Karitativnim djelovanjem pojedinac se izdiže iznad sebičnog individualizma jer prepoznaje potrebe drugog čovjeka; pozitivno reagira na njih, angažirano pomaže potrebitima i na taj način promovira humano društvo. Caritas ne čini samo jedna osoba, već je to tim skromnih volonterki koje svoje slobodno vrijeme nesebično daruju potrebitima i trude se umanjiti probleme koji su u ova bremenita i teška vremena snašle obitelji, posebno one s mnogo djece.

Caritas Župe sv. Antuna Padovanskog u Bjelovaru na različite načine skrbi za oko 1000 osoba godišnje.

U Caritasu djeluje 8 volonterki.

Naši sugrađani mogu donirati odjeću, obuću, živežne namirnice, informatičku opremu, namještaj.

U Caritasu djeluje Pučka kuhinja u kojoj se hrani 57 korisnika (svakog dana osim nedjelje i državnog blagdana). Ručak priprema kuhar gosp. Dražen Padović.
Pučka kuhinja financira se sredstvima iz proračuna grada Bjelovara (250.000,00 kn godišnje), sredstvima Župe Sv. Antuna Padovanskog i našim stalnim donatorima.

Nedavno smo omogućili našim korisnicima uslugu pranja rublja i tuširanja u kupaonicama (pon. – srijeda od 8 do 11h).

Novčane donacije za Caritas i Pučku kuhinju mogu se uplatiti na račun Župe sv. Antuna Padovanskog, Antuna Mihanovića 6, Bjelovar,
IBAN : HR3123600001102435755 (s naznakom za Caritas ili Pučku kuhinju)

Zahvaljujemo se svima dobročiniteljima i volonterima bez kojih ne bi mogao djelovati naš Caritas.

Slike