FRANJEVCI U BJELOVARU
DOLAZAK FRANJEVACA U BJELOVAR
Bjelovarski župnik Ivan Goszl, rodom iz Daruvara, koji je u Bjelovar došao 1901., zauzet za dobro Bjelovara u duhovnom pogledu, a svjestan radi povećanog rada na župi i radi velike zaostalosti u vjerskom znanju svojih vjernika pomislio je, da u Bjelovar pozove Franjevce zagrebačke provincije sv. Ćirila i Metoda. Dogovorno s vjernicima župnik Ivan se obraća provincijala o. Rafaelu Rodiću. I ovaj je prigodom jednog prolaza kroz Bjelovar svratio k župniku i razgovarao o mogućnosti ostvarenja župnikova prijedloga. No, radi slabih financijskih mogućnosti Uprava provincije nije taj prijedlog mogla prihvatiti, ali je mogućnost ostvarenja ponude za dolazak u Bjelovar prihvaćen za kasnije. Ovo «kasnije» spriječio je svjetski rat od 1914-1918, sa strašnim posljedicama i a i rasulom Austro-ugarske monarhije (Hist. dom. str. 5)

Slijedeći zaslužan je dolazak Franjevaca u Bjelovar je rođeni bjelovarčanin dr Rudolf Vimer.
Rodio se u Bjelovaru 21, ožujka 1863., osam godina prije dokinuća Vojna krajine.Osnovnu školu je završio u Bjelovaru, a gimnaziju i maturu u Zagrebu. Teologiju je završio u Beču i zaređen je za svećenika 1885. Na čast doktora teologije promoviran je 1892. Poslije promocije Hrvatske zemaljska vlada šalje ga u Palestinu, gdje studira orijentalne jezike. Godine 1894 postaje docentom istočnih jezika na zagrebačkom sveučilištu. Dvije godine poslije putuje po Istoku radi više biblijske naobrazbe. 1896. imenovan je izvanrednim profesorom, a 1899. redovitim sveučilišnim profesorom. Rektorsku čast Zagrebačkog sveučilišta obnaša 1900-1901. Godine 1912. je već kanonik magister Zagrebačkog kaptola. Plodan je i katolički pisac a jedno od najpoznatijih djela nosi naslov «Isus Krist» - životopis Isusov izdan u tri knjige.
Bio je dobar i plemenit čovjek. Želio je da franjevci dođu u njegov grad Bjelovar. Za ostvarenje svoje želje i molbe dao je 100.000 kruna na knjižicu bankovne štedionice. Pri tom je istaknuo da je to prva cigla za izgradnju Franjevačkog samostana u Bjelovaru. Zbog tog njegovog velikodušnog dara franjevci ga i danas drže osnivačem Franjevačkog samostana u Bjelovaru.
Impressum | Statistika