FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED
ŠTO JE FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED?

 

Franjevački svjetovni red je javno vjerničko društvo čiji članovi, kao pripadnici crkvenoga reda, na temelju posebnoga Božjeg poziva i danog obećanja evanđeoskog života, teže savršenstvu života opslužujući Pravilo FSR-a, živeći evanđelje na način sv. Franje u bratstvu i posred svjetovnih okolnosti.

FSR - otvoren je svim vjernicima i pripadaju mu muževi i žene, mladić i djevojke, kao i klerici, te Bogu posvećeni svjetovnjaci.

FRANJEVAČKI - Zajedništvo življenja u velikoj franjevačkoj obitelji, život po Evanđelju, po uzoru na Sv. Franju.

SVJETOVNI - Članovi ostaju u svijetu, u svojim obiteljima, na radnim mjestima. U uvjetima svakodnevnog života svjedoče svoju vjeru u susretu sa svim ljudima.

RED - Crkvena institucija, pod autoritetom Crkve, koja odobrava način života, potvrđuje Pravilo i Konstitucije, Međunarodni Statut i Obrednik.
Prvo pravilo svih franjevaca po želji Sv. Franje je sv. Evanđelje, a po Savjetu Crkve Sv. Franjo je napisao i posebno Pravilo. To je Pravilo oblik ili uputa za život u duhu Evanđelja, zato je kratko i ne podliježe bitnim promjenama.

KAKO POSTATI ČLAN FSR?
Imati želju i volju izdići se iz svakodnevnice kršćanske osrednjosti i prihvatiti zov Evanđelja po uzoru na Sv. Franju.
Proći pripravu i upoznati se sa naravi i svrhom bratstva.
Proći novicijat tj. bližu pripravu, a potom pred članovima Zajednice položiti Obećanja da će živjeti po pravilima FSR. Živjeti Evanđelje u svijetu prema primjeru Sv. Franje.

DJELOVANJE-CILJEVI
Svrha ulaska u Franjevački svjetovni red ili općenitije svrha osnutka Franjevačkoga svjetovnog rada jest živjeti Evanđelje po primjeru našega svetog oca Franje Asiškog i činiti sve da se na taj način posvetimo i živimo intenzivnijim duhovnim živo¬tom.
Takvim življenjem po Evanđelju braća i sestre u FSR-u postaju prikladnija za sudjelovanje u životu i poslanju cijele Crkve, služe Crkvi, pomažu naviještanje Evanđelja, spremni su za pomaganje u svim poslovima svoje franjevačke i crkvene zajednice, spremni su za svako dobro djelo, a osobito na ona po kojima će moći pomagati svojoj braći u bijedi, siromašnima (karitas).
U načinu života i rada žele biti uzorni u svom obiteljskom životu, čisti i pošteni u svom svakodnevnom komuniciranju s ljudima, odgovorni i zauzeti u svojim društvenim obvezama. Stoga, svi mi koji želimo živjeti u ozračju franjevačke - Franjine duhovnosti - pozvani smo živjeti Evanđelje po Franjinu primjeru, živjeti Evanđelje tako da svojem životu dajemo „proziran lik“, tj. lik kroz koji će Bog biti vidljiv, uočljiv ljudi¬ma koji žive među nama.
Živjeti Evanđelje znači graditi svoju osobnost, graditi je uporno i mukotrpno, u svemu živjeti pred Bogom i s Bogom. Svaki čovjekov put započinje u njemu sa¬mome. Dok ne kažemo svoj „da“, dok ne kažemo „neka bude volja tvoja“. Istom tim izrazima predanja postajemo Božji suputnici u hodu vremenom i prosto¬rom koji nam je istodobno i dar i poziv i poslanje. Mi tek tada postajemo sposobna bića, postajemo sposobni biti braća i sestre. I upravo po istinski življenim bratskim odnosima ukorjenju¬jemo Evanđelje u ovaj svijet. Tek kao braća i sestre snažno ža¬rimo novost života s Bogom u ovaj naš svijet, pa će nam tada s pravom i s radošću govoriti: „Gle, kako je lijepo i kako je do¬bro kao braća zajedno živjeti“ (Ps 133,1).
To je ono što se od članova Franjevačkoga svjetovnog reda traži, to je ono što braća i sestre trebaju živjeti u FSR-u.

 

ZAVJETOVANJE BRATSTVA FSR-a U BJELOVARU 05. veljače 2012. godine

 

DSC01645.JPG

DSC01644.JPG

DSC01648.JPG

Impressum | Statistika